Om Tamb.org

Denne lille bloggen tar sikte på å oppklare de vanligste spørsmålene folk har om forbrukslån. Antallet slike lån er økende, og så også antallet banker som tilbyr dem. Det igjen bidrar til at betingelsene vi får fra bankene er svært varierende. For forbrukeren blir det dermed mer omstendelig å finne det billigste lånet, men samtidig åpner mulighetene seg for å finne rimelige alternativer. Konkurransen bankene mellom sørger for dette.

Derfor fokuserer vi først og fremst på hvilke faktorer låntakerne bør vite om. Spesielt gjelder dette rentebetingelsene og gebyrene på forbrukslån, herunder hvordan man selv kan forbedre disse. Det finnes heller ikke kun en type forbrukslån. For eksempel skilles det mellom lånestørrelser og tilbakebetalingstid, fleksibilitet, og hvordan rentene beregnes. Vi vil også komme med vurderinger av enkelte av de mest brukte bankene. I sum håper vi bloggen vår vil være til hjelp for deg som trenger rask finansiering gjennom et usikret lån.